apply

Приватний заклад «Інститут «Харківська школа архітектури» здійснює підготовку здобувачів освіти за за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» та реалізує наступні освітні програми:

“Архітектура та урбанізм” на першому (бакалаврському) рівні;

“Архітектура” на другому (магістерському) рівні.

Моніторинг освітніх програми проходить в порядку, визначеному Положенням про внутрішнє забезпечення якості освіти в Приватному закладі «Інститут «Харківська школа архітектури».

Ліцензований обсяг освітньо-професійна програма “Архітектура та урбанізм” – 45 осіб на рік. Ліцензія на здійснення освітньою програмою видана наказом МОН України №49-л від 19.04.2021 (переоформлено з ліцензії, виданої наказом МОН України №933-л від 22.05.2018).

Програма затверджена рішенням Вченої ради Протокол №2 від 19.03.2018 та введена в дію з 01.09.2018.

В Єдину державну електронну базу з питань освіти  внесена з ID 46572.

Програма не акредитована. Проходження акредитації планується в 2022/2023 навчальному році.

 

 

Переглянути сторінку програми можна за посиланням: https://kharkiv.school/bachelor/

 

 

 

Ліцензований обсяг освітньо-професійна програма “Архітектура” – 30 осіб на рік. Ліцензія на здійснення освітньою програмою видана наказом МОН України №49-л від 19.04.2021 (переоформлено з ліцензії, виданої наказом МОН України №227-л від 02.04.2019).

Програма затверджена рішенням Вченої ради Протокол №2 від 18.04.2019 та введена в дію з 01.09.2019.

В Єдину державну електронну базу з питань освіти  внесена з ID 46564.

Програма не акредитована. Проходження акредитації планується в 2023/2024 навчальному році.

 

 

Переглянути сторінку програми можна за посиланням: https://kharkiv.school/masters/