Харкiвська школа архiтектури

подати заявку

Приватний заклад «Інститут «Харківська школа архітектури» здійснює підготовку здобувачів освіти за за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» та реалізує наступні освітні програми:

“Архітектура та урбанізм” на першому (бакалаврському) рівні;

“Архітектура” на другому (магістерському) рівні.

Моніторинг освітніх програми проходить в порядку, визначеному Положенням про внутрішнє забезпечення якості освіти в Приватному закладі «Інститут «Харківська школа архітектури».

Ліцензований обсяг освітньо-професійна програма “Архітектура та урбанізм” – 45 осіб на рік. Ліцензія на здійснення освітньою програмою видана наказом МОН України №49-л від 19.04.2021 (переоформлено з ліцензії, виданої наказом МОН України №933-л від 22.05.2018).

Програма затверджена рішенням Вченої ради Протокол №2 від 19.03.2018 та введена в дію з 01.09.2018.

В Єдину державну електронну базу з питань освіти  внесена з ID 46572.

Програма акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, акредитаційна справа №1308(ПГ2)/АС-20.

 

 

Переглянути сторінку програми можна за посиланням: https://kharkiv.school/bachelor/

 

 

 

  • Відкрити pdf

    освітньо-професійна програма “Архітектура та урбанізм”

Ліцензований обсяг освітньо-професійна програма “Архітектура” – 30 осіб на рік. Ліцензія на здійснення освітньою програмою видана наказом МОН України №49-л від 19.04.2021 (переоформлено з ліцензії, виданої наказом МОН України №227-л від 02.04.2019).

Програма затверджена рішенням Вченої ради Протокол №2 від 18.04.2019 та введена в дію з 01.09.2019.

В Єдину державну електронну базу з питань освіти  внесена з ID 46564.

Програма не акредитована, процедура акредитації буде реалізована в 2021/2022 навчальному році в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.

 

 

Переглянути сторінку програми можна за посиланням: https://kharkiv.school/masters/