Анна Помазанна

Zagoriy Foundation

Фундація ЗМІН

Svitlana Koshelieva

Mykola Semenov

Mykola Skyba

Oleh Drozdov

Khrystyna Piontkovska

Kateryna Levchenko

Maryna Samsonenko