Anton Zheleznov

Kateryna Herasechkina

Kateryna Marinchuk

Zlatoslava Kryshtafovych

Olga Sukhopara

Шульга Нікіта

Любов-Ірина Стрельбецька

Уляна Смольска

Олександра Сіра

Даниїл Семенчук