Svitlana Koshelieva

Mykola Semenov

Mykola Skyba

Khrystyna Piontkovska

Kateryna Levchenko

Maryna Samsonenko

Дар’я Хворостова

Марія Лукань

Олексій Головін

Kateryna Shpak