• Перший (бакалаврський) рівень

  Освітня програма: Архітектура та урбанізм

  Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування» 

  Ліцензований обсяг: 45 осіб на рік.

  Кількість здобувачів: 33 особи.

  Ліцензія МОН: Наказ МОН України № 933-л від 22.05.2018, переоформлена наказом МОН України №49-л від 19.04.2021

  Програма не акредитована.

  Інформація про ліцензію в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності.

 • Другий (магістерський рівень)

  Освітня програма: Архітектура

  Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування» 

  Ліцензований обсяг: 30 осіб на рік.

  Кількість здобувачів: 1 особа. 

  Ліцензія МОН: Наказ №227-л від 02.04.2019, переоформлена наказом МОН України №49-л від 19.04.2021

  Програма не акредитована

  Інформація про ліцензію в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності.

 • Освіта іноземців

  готується до ліцензування

 • Післядипломна освіта

  готується до ліцензування

 • Освітня програма «Архітектура та урбанізм» першого (бакалаврського) рівня

  240 кредитів ЄКТС

  Термін навчання: 3 роки 5 місяців

  Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми
 • Рішення за наслідками огляду акредитаційної справи