Харкiвська школа архiтектури — приватний заклад вищої освіти.

 • Перший (бакалаврський) рівень

  Освітня програма: Архітектура та урбанізм

  Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування» 

  Ліцензований обсяг: 45 осіб на рік 

  Ліцензія МОН: Наказ МОН України №933-л від 22.05.2018, переоформлена наказом МОН України №49-л від 19.04.2021

  Кількість осіб що навчаються: 34

  Програма не акредитована, в 2020/2021 проходить процедуру акредитації в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, акредитаційна справа №1308(ПГ2)/АС-20.

  Інформація про ліцензію в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності.

 • Другий (магістерський рівень)

  Освітня програма: Архітектура

  Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування» 

  Ліцензований обсяг: 30 осіб на рік 

  Ліцензія МОН: Наказ №227-л від 02.04.2019, переоформлена наказом МОН України №49-л від 19.04.2021

  Кількість осіб що навчаються: 5 осіб

  Програма не акредитована

  Інформація про ліцензію в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності.

 • Освіта іноземців

  готується до ліцензування

 • Післядипломна освіта

  готується до ліцензування

 • Освітня програма «Архітектура та урбанізм» першого (бакалаврського) рівня

  240 кредитів ЄКТС

  Термін навчання: 3 роки 5 місяців

  Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

 • ПРОГРАМА роботи експертної групи

  ПРОГРАМА
  роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
  ОП «Архітектура та урбанізм»
  7-9 грудня 2020 року

  Лінк доступу до відкритої зустрічі 7.12.2020 16:00-16:40
  https://us05web.zoom.us/j/84093566627?pwd=VGs1d05CWVREa2ZxeW0ySzlHdUtPZz09
  Ідентифікатор конференції: 840 9356 6627
  Пароль: 2020