Харкiвська школа архiтектури

 • Перший (бакалаврський) рівень

  Освітня програма: Архітектура та урбанізм

  Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування» 

  Ліцензований обсяг: 45 осіб на рік 

  Ліцензія МОН: Наказ МОН України №933-л від 22.05.2018, переоформлена наказом МОН України №49-л від 19.04.2021

  Кількість осіб що навчаються: 34

  Програма акредитована, ID 6399, номер протоколу 11, надано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, акредитаційна справа №1308(ПГ2)/АС-20.

  Інформація про ліцензію в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності.

 • Другий (магістерський рівень)

  Освітня програма: Архітектура

  Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування» 

  Ліцензований обсяг: 30 осіб на рік 

  Ліцензія МОН: Наказ №227-л від 02.04.2019, переоформлена наказом МОН України №49-л від 19.04.2021

  Кількість осіб що навчаються: 5 осіб

  Програма не акредитована

  Інформація про ліцензію в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності.

 • Освіта іноземців

  готується до ліцензування

 • Післядипломна освіта

  готується до ліцензування

 • Освітня програма «Архітектура та урбанізм» першого (бакалаврського) рівня

  240 кредитів ЄКТС

  Термін навчання: 3 роки 5 місяців

  Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

 • Рішення за наслідками огляду акредитаційної справи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
 • Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми