Харкiвська школа архiтектури — приватний заклад вищої освіти.

Типи стипендій:

Академічна

 

Академічна стипендія надається обдарованим абітурієнтам, які мають високі бали ЗНО, високу мотивацію стати архітектором/кою і власні творчі роботи. Стипендія покриває 25% / 50% або 75 % вартості навчання в залежності від результатів проходження всіх етапів конкурсу

 

Критерії:

 • Сертифікат ЗНО з профільних предметів (українська мова та література і математика) повинен бути не менше 180 балів або середній бал диплому за першу здобуту освіту не менше 90 за 100 бальною системою чи 4,75 за 5 бальною системою
 • Бал за творчий конкурс не менше 180 з 200 балів (детально про творчий конкурс, терміни його проведення та критерії оцінки за посиланням 
 • Творчі роботи: просторові архітектурні проєкти, візуальне мистецтво (малюнки, живопис, фотографії, відео тощо), макети, креслення, інсталяції, есеї чи дослідницькі тексти тощо 

Здобутки та активна соціальна позиція:

 • Грамоти, сертифікати чи інші відзнаки перемоги чи участі у творчих конкурсах, фестивалях, олімпіадах, резиденціях, літніх школах, тощо заохочуються
 • Участь в учнівському архітектурному конкурсі ХША 
 • Участь в соціальних та волонтерських проектах

Кількість стипендій: 

1 стипендія, яка покриває 25 % вартості за навчання

1 стипендія, яка покриває 50 % вартості за навчання

1 стипендія, яка покриває 75 % вартості за навчання

 

Соціально-академічна 

 

Стипендія надається студентам, які мають середній і високий бал навчання, власні творчі роботи та не в змозі сплати повної суми за навчання. Стипендія покриває 25% / 50% або 75 % вартості за навчання в залежності від результатів проходження всіх етапів конкурсу та соціальних потреб абітурієнта.

 

Академічні критерії:

 • Сертифікат ЗНО з профільних предметів (українська мова та література і математика) не менше 170 балів або середній бал диплому за першу здобуту освіту не менше 74 за 100 бальною системою чи 4,0 за 5 бальною системою
 • Бал за творчий конкурс не менше ніж 180 з 200 балів (детально про творчий конкурс, строки його проведення та критерії оцінки за посиланням 
 • Творчі роботи: просторові архітектурні проєкти, візуальне мистецтво (малюнки, живопис, фотографії, відео тощо), макети, креслення, інсталяції, есеї чи дослідницькі тексти тощо 

Соціальні критерії:

 • сироти, діти позбавлені батьківської опіки, напівсироти 
 • діти з сімей з невисоким рівнем доходу та / або іншими обгрунтованими обставинами фінансової неспроможності
 • діти з інвалідністю
 • діти батьків, які брали/беруть участь в АТО
 • діти з сімей, які проживають на територіях, пограничних з АТО
 • діти з сімей, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб

Кількість стипендій: 

3 стипендії, які покривають 25 % вартості за навчання

3 стипендії, які покривають 50 % вартості за навчання

3 стипендії, які покривають 75 % вартості за навчання

Умови:

Хто може подаватися на стипендію:

У конкурсі на отримання стипендії на навчання можуть подаватися абітурієнти, які мають високі творчі досягнення, та/або є неспроможними сплачувати повну вартість суми за навчання. 

 

Кому надаються стипендії:

Стипендії на навчання надаються абітурієнтам, які відповідають критеріям стипендіальної програми і найкраще пройшли всі етапи конкурсу.

 

Скільки діє стипендія та при яких умовах:

Стипендія діє протягом всіх 3,5 років навчання на програмі бакалаврату за умови успішного проходження кожного семестру та переглядається кожного року.  Студенти, які отримали стипендію зобов’язані сумлінно навчатися, брати активну участь в житті школи, студентському самоврядуванні, бути активними в громадському житті та промувати цінності школи. З кожним студентом підписується меморандум про виконання стипендіальних умов, виконання яких оцінюється в кінці кожного навчального року. В разі невиконання умов, студент позбавляється стипендії.

 

Порядок отримання стипендії:

Стипендії розподіляються стипендіальною комісією шляхом конкурсного відбору. 

Абітурієнт може податися на один з типів стипендій, вказавши його у запиті.

Стипендія надається у разі успішного виконання всіх етапів стипендіального конкурсу на програму бакалаврату.

Якщо абітурієнт не виконує вимог до зарахування чи відмовляється від вступу – стипендія може перейти до абітурієнта з Резервного списку, що формується стипендіальною комісією.

Терміни проведення конкурсу:

Дати подачі: 01-16 липня 2021 року

Типи стипендій: академічна, соціально-академічна

 

01.07-16.07

Прийом документів – Запит на участь в стипендіальному конкурсі та Мотиваційний лист подаються до ХША

02.08 – 04.08 

Проведення онлайн-презентацій проєктів – Вступники презентують свої напрацювання перед комісією у ХША

 

 

05.08.2021

Оприлюднення рекомендованого списку розподілу стипендій

 

 

20.08.2021

Оприлюднення остаточного списку розподілу стипендій з урахуванням Резервного списку 

 

 

 

Якщо маєте питання, просимо звернутись на пошту: [email protected] або за номером 066 0 700 555