Харкiвська школа архiтектури

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ/-ОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ “ІНСТИТУТ “ХАРКІВСЬКА ШКОЛА АРХІТЕКТУРИ”
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ "ІНСТИТУТ "ХАРКІВСЬКА ШКОЛА АРХІТЕКТУРИ"
 • Статут ХША
 • Положення про органiзацiю освiтнього процесу
 • Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти
 • Ліцензії
 • Матеріально-технічне забезпечення
 • Склад керівних органів
 • Структура ХША
 • Рішення Вченої ради 2018 року
 • Рішення Вченої ради 2019 року
 • Рішення Вченої ради 2020 року
 • Зразок диплома бакалавра
 • Зразок додатку до диплому бакалавра
 • Кошторис закладу
 • Звіт про використання та надходження коштів
 • Штатний розпис на поточний рік
 • Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень
 • Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 • Напрямки дослідницької роботи
 • Інформація про проведення тендерних процедур
 • Результати моніторингу якості освіти
 • Щорічне оцінювання науково- педагогічних і педагогічних працівників
 • Щорічне оцінювання здобувачів освіти
 • Інформація про вакантні посади Приватного закладу “Інститут “Харківська школа архітектури” та проведення конкурсу
 • Висновок про проведення технічного обстеження будівлі ХША щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
 • Щорічний звіт ректора за 2020 рік

  Перейти на сторінку звіту

 • Положення про академічний відділ у Приватному закладі "Інститут "Харківська школа архітектури"
 • Положення про визнання іноземних документів про освіту в Приватному закладі "Інститут "Харківська школа архітектури"
 • Положення про екзаменаційну комісію у Приватному закладі "Інститут "Харківська школа архітектури"
 • Положення про навчальну майстерню Приватного закладу "Інститут "Харківська школа архітектури"
 • Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС для осіб, які вступають на перший курс для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі скороченим строком навчання в Приватному закладі "Інститут "Харківська школа архітектури"
 • Положення про порядок замовлення, виготовленя, видачі та обліку документів про вищу освіту в Приватному закладі "Інститут "Харківська школа архітектури"
 • Повiдомленння про обов'язкове профiлактичне щеплення проти COVID-19
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту, та надання їм академічної відпустки в Приватному закладі "Інститут "Харківська школа архітектури"