• Положення про організацію виборів та порядок обрання ректора
  • Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректор
  • Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора
  • Положення про порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками
  • Рейтинг успішності студентів

    За результатами 2020-2021 н.р.

  • Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників 2021
  • Результати моніторингу якості освіти за 2021