Харкiвська школа архiтектури — приватний заклад вищої освіти.

Запрошені тьютори/-ки