Kharkiv School of Architecture — higher education

Evert Verhagen

SEMEN POLOMANYI

Kostyantin Zorkin

Vitalii Pravyk

Alina Lysachkova

Michal Murawski

OLEKSANDR MAMON

DASHA PODOLTSEVA

IHOR CHEKACHKOV

YURII POLUIANOV