Професор/-ка / доцент/-ка, з науковим ступенем та/або вченим званням у галузі архітектури чи гуманітарних наук із науковим та професійним досвідом у галузі гуманітарних наук

Гуманітарний блок освітніх програм ХША залучає студентів до ширшого контексту досліджень міського середовища, які визначають цінності та змісти в роботі сучасного архітектора. Блок складається з лекційних та семінарських занять по історії та теорії архітектури та урбанізму, досліджень взаємовідносин між простором і сценаріями людського життя, та пропонує курси з низки гуманітарних дисциплін, що фокусуються на проблемах сучасної архітектури: антропологія міста, соціологія міста, політична теорія, генеалогія інституцій, теорія урбанізму, теорія сучасної архітектури, теорія візуальної культури тощо.

 

Профіль кандидата(ки) на посаду:

 • наявність наукового ступеню та/або вченого звання або PhD (з архітектури – в пріоритеті, або з гуманітарних чи технічних наук);
 • виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності зі змінами, які вводяться в дію від 20.06.2021 року. Зокрема наявність стажу науково-педагогічної роботи не менше 5 років,  методичні рекомендації, посібники та підручники за фахом за останні 5 років, 5 публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх 5 років).
 • відмінні викладацькі якості та досвід роботи зі студентами;
 • знання та застосування у діяльності найновіших підходів, методів наукових досліджень та викладання;
 • досвід в розробці та забезпечення курсів методичними матеріалами: рекомендаціями, посібниками, підручниками, конспектами лекцій;
 • наукова робота і участь в дослідницьких проєктах; 
 • присутність в міжнародному академічному середовищі: участь в міжнародних конференціях, публікації в рейтингових журналах, співпраця з викладачами, дослідниками та інституціями Україні та за кордоном;
 • досвід написання та реалізації дослідницьких та освітніх грантів вітається;
 • володіння англійською мовою не менше рівня B2.

Ми пропонуємо:

 • участь у втіленні нової моделі архітектурної освіти в Україні 
 • гідна оплата праці
 • комфортні умови праці 
 • дружний колектив 
 • талановиті студенти
 • можливості розвиватися і втілювати свої ідеї в курсах і дослідженнях

 

Документи для участі в конкурсі подаються на електронну пошту [email protected] у складі:

 • CV чи Резюме з описом професійного досвіду
 • Перелік наукових праць та публікації із посиланням на їх результати
 • Підтвердження виконання не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності зі змінами, які вводяться в дію від 20.06.2021 року.
 • Мотиваційний лист, в якому просимо зазначити як ваш досвід, знання і компетенції будуть корисні в розбудові гуманітарного чи технічного блоку освітніх програм рівня бакалавр та магістр.