Kharkiv School of Architecture — higher education

 • Статут ХША
 • Положення про освітній процес
 • Структура ХША та кадровий склад
 • Матеріально-технічне забезпечення
 • Кошторис на 2019/2020 навчальний рік
 • Звіт про використання та надходження коштів
 • Розміри плати за навчання
 • Результати щорічного оцінювання

  Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу

 • Рішення Вченої ради 2020 року
 • Зразки документів про освіту
 • Звіт про використання та надходження коштів
 • Штатний розпис на поточний рік
 • Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень
 • Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання