• Положення про органiзацiю освiтнього процесу
 • Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

  Результати моніторингу якості освіти (переглянути)

  Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників (переглянути)

  Щорічне оцінювання здобувачів освіти (переглянути)

 • Положення про визнання іноземних документів про освіту
 • Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС для осіб, які вступають на перший курс для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі скороченим строком навчання в ХША
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ/-ОК ВИЩОЇ ОСВІТИ
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 • Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту, та надання їм академічної відпустки
 • Положення про екзаменаційну комісію
 • Положення про порядок замовлення, виготовленя, видачі та обліку документів про вищу освіту

  Зразок диплома бакалавра

  Зразок додатка до диплома